Teletoxie


Teletoxie is het verschijnsel bij sommige planten waarbij ze toxische stoffen afscheiden die de kieming en de groei van verschillende andere planten, soms zelfs inclusief de planten van de eigen soort, verminderen of onmogelijk maken.  

Vaak spelen bacteriën en schimmels in de bodem een rol bij het omzetten van de door de plant uitgescheiden stoffen zodat ze uiteindelijk de toxische finaliteit in de bodem hebben ten aanzien van planten in de omgeving van de teletoxische plant.