Tenger Fonteinkruid

Potamogeton pusillus
Het Tenger Fonteinkruid Potamogeton pusillus is een smal en rank plantje, dat voorkomt in ondiepe, zoete en voedselrijke wateren met uiteenlopende waterbodems, ook in grotere wateren, maar dan dicht bij de oevers.

De plant is bestand tegen ammoniak. De plant kan goed groeien in sterk bemeste landbouwgebieden. Van juni tot augustus bloeien de bruine of groene bloemen in aren. De bladeren zijn lijnvormig.