Tengere Korsetzweefvlieg

Neoascia tenur
De Tengere Korsetzweefvlieg Neoascia tenur is een korsetzweefvlieg met een lengte van 3 tot 5 mm. De soort heeft heldere vleugels. Het mannetje heeft 2 lichte achterlijfsbandjes, die soms sterk gereduceerd zijn. Het vrouwtje heeft meestal 2 lichte vlekkenparen op het achterlijf, maar is soms ook volledig zwart.

Deze algemene soort vliegt van begin april tot half september in lage vegetaties in uiteenlopende natte biotopen zoals slootkanten, bospoelen en plekken in hoogveengebieden.

De volwassen vliegen bezoeken verschillende bloemen.

De larven leven tussen bladscheden van dode rottende Lisdodde Typha species en Snavelzegge Carex rostrata. De larven overwinteren in het derde larvenstadium en verpoppen in het voorjaar.