Tengere Pantserjuffer

Lestes virens
De Tengere Pantserjuffer Lestes virens is een zeldzame libel die behoort tot de juffers.

Het is een indicator voor licht tot matig verrijkte vennen met een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie (Rus-soorten Juncus species, Zegge-soorten Carex species en Veenmos-soorten Sphagnum species). Door stikstofrijke atmosferische depositie zijn deze vennen zeldzaam geworden. Zonnige en beschutte plaatsen genieten de voorkeur.