Tengere Rus

Juncus tenuis
De Tengere Rus Juncus tenuis is een adventiefplant die we kunnen aantreffen langs bos- en heidepaden, op een voedselarme bodem en vooral op plaatsen ook met een schommelende grondwaterstand.

De soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Sedert de negentiende eeuw komt de plant in Europa voor. Van juni tot september bloeit de plant met bruine grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig.