Tengere Stekelzwam

Phellodon melaleucus
De Tengere Stekelzwam Phellodon melaleucus is een plaatjesloze vlieszwam. Het is een mycorrhizavormer bij Eik-soorten Quercus species, Beuk Fagus sylvatica en bij dennen.

Hij komt voor in loofbossen of gemengde bossen op zeer voedselarm, droog stuifzand en in zeer schrale wegbermen, meestal onder oude bomen. Vermesting vormt een bedreiging.