Tengere Vetmuur

Sagina apetala
De Tengere Vetmuur Sagina apetala komt voor op open zandgrond en bouwland.