Terrasjeskommazweefvlieg

Eupeodes corollae
De Terrasjeskommazweefvlieg Eupeodes corollae is een algemene zweefvlieg. Deze soort heeft drie paar gele komma's op het achterlijf, die doorlopen tot de zijnaad van het lichaam.

Het mannetje is eenvoudig te herkennen aan de opvallend grote genitaalorganen onderaan de laatste achterlijfsegmenten.

Bij het vrouwtje is het voorhoofd bovenaan zwart. De rest is geel. Het vrouwtje heeft 2 stofvlekjes tegen de oogrand. Deze zweefvlieg meet 7 tot 10 mm.

De vlieg komt van april tot november voor in tuinen, zelfs tot op balkons van appartementsgebouwen. De soort komt ook voor in droge Helm-vegetaties in de zeereep. De vlieg vertoont een voorkeur voor beschutte plekken in tamelijk open gebieden.

Vanaf juli worden de plaatselijke populaties aangevuld met honderden trekkende individuen van deze soort.

De vrouwtjes deponeren de eitjes bij tientallen verspreid over verschillende kruidachtige planten waarop zich bladluiskolonies bevinden, soms ook op bomen. De larven eten bladluizen. De soort overwintert als pop, vermoedelijk soms als imago.