Terrestrisch


Terrestrisch betekent aan land gebonden. Een bos is een terrestrisch ecosysteem in tegenstelling tot een beek, die een aquatisch ecosysteem is.

De term kan ook worden gebruikt in verband met soorten. De terrestrische fase van een amfibie is de periode van het jaar dat hij op het land verblijft.