Terugkoppeling


Terugkoppeling is het verschijnsel dat een proces wordt beïnvloed door zijn eigen resultaat.

Als de invloed remmend is, wordt gesproken van een negatieve terugkoppeling. Als de invloed stimulerend is, wordt gesproken van een positieve terugkoppeling.