Thecocarcelia acutangulata


De vlieg Thecocarcelia acutangulata is een sluipvlieg die gebonden is aan graslanden.

Het is een gespecialiseerde parasitoïde op de rupsen van dikkopjes van het genus Thymelicus die leven van grassen.