Thermische vervuiling


De ongewenste temperatuurverhoging van het oppervlaktewater door invloed van de mens.