Tienstippelig Lieveheersbeestje

Adalia decempunctata
Het Tienstippelig Lieveheersbeestje Adalia decempunctata is een zeer algemeen lieveheersbeestje dat tot 5 mm groot wordt. De kleurtekening is zeer variabel, gaande van volledig oranje tot volledig zwarte dekschilden.

De kever bewoont uiteenlopende biotopen zoals bossen en bosranden, parken en tuinen, hagen en struwelen en ruigten.

Hij wordt vooral waargenomen tussen eind maart tot en met eind augustus.  

Hij komt vooral op loofbomen  maar ook op struiken voor. Deze soort overwintert in strooisel en plantaardig afval dicht bij de bodem, vaak in de bolsters van beukennootjes of kastanjes en soms ook onder schors of tussen dennennaalden.

Zijn voedsel bestaat uit bladluizen.