Tienvleklieveheersbeestje

Calvia decemguttata




Het Tienvleklieveheersbeestje Calvia decemguttata is een algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 6,5 mm. Het lichaam is bolvormig en wordt breder naar het uiteinde toe. De dekschilden dragen meestal elk 5 grote vlekken.
Soms zijn de dekschilden egaal bruinrood.

Deze soort komt van april tot eind augustus voor in bossen en bosranden, parken en tuinen en ook in hagen en struwelen. Hij leeft er vooral op loofbomen, zelden ook op naaldbomen.

De kever voedt zich met bladluizen, bladvlooien en larven van bladhaantjes (kevers).

De overwintering gebeurt in strooisel, bladafval, op bladeren en onder schors of tussen naalden van naaldbomen. Deze kevers worden ook soms gevonden in omhulsels van beukennootjes en in kastanjebolsters.  

Deze soort neemt waarschijnlijk toe als gevolg van de klimaatverandering.