Tinodes waeneri


De kokerjuffer Tinodes waeneri is een kleine soort met een lengte van amper 5 mm en een vleugelspanning van 18 mm.

Deze soort vliegt van juni tot augustus.

Deze soort heeft een donkerbruin lichaam en grijze vleugels met een donkere adering.

De larve leeft in stilstaande en langzaam stromende wateren, rivieren en meren.

De slanke, groene larve spint een zijden buisje, dat gewoonlijk bedekt is met modder en vastgemaakt werd aan stenen.

De larve voedt zich met algen die ze afgraast van het steenoppervlak.