Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het idee om een dergelijk klein bos aan te planten werd in 2018 gelanceerd door het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN).

Het bos kan bijvoorbeeld bestaan uit een 500 tal bomen verdeeld over 40 soorten. Er kan eventueel ook een mantel omheen het bos worden aangeplant bestaande uit inheemse besdragende struiken en planten. 

Gemeenten, bedrijven, scholen en particulieren worden opgeroepen om een Tiny Forest aan te planten.   

De bedoeling is om met deze bossen geschikte leefplekken te creëren voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren; bij het bos wordt bovendien de hele buurt betrokken. Buurtbewoners ontmoeten elkaar in deze bosjes en kinderen kunnen er leren over de natuur.

De aanplant van deze bosjes draagt bij tot de biodiversiteit en zorgt voor een betere luchtkwaliteit, minder hittestress, meer waterberging en meer opslag van koolstofdioxide.

Een Tiny Forest zorgt bij de mens ook voor minder stress of stressgerelateerde klachten. Een Tiny Forest zorgt ook voor
meer natuurlijke beweegruimte voor jong en oud.