Tong

Solea solea
De Tong Solea solea is een vis met een lengte van 30 tot 60 cm.

Deze soort leeft in ondiep water langs de kust (10 tot 60 m diep). Zijn voedsel bestaat uit mosselen, wormen, kreeften en kleinere bodemvissen.

De paaitijd valt in de wintermaanden.