Toortsgitje

Cheilosia aerea
Het Toortsgitje Cheilosia aerea is een vrij breed, zwart gitje met een lengte van 7 tot 9 mm. Deze zweefvlieg heeft een bestoven buik en een onbehaard gezicht. De borststukrug is zeer grof en dicht bestippeld. De kleur van de poten en de antennes kan variëren.

Deze zeer zeldzame soort vliegt in mei en juni in kalkgraslanden, open, warme en droge biotopen met Toorts-soorten Verbascum species, open plekken in loofbossen en struikvegetaties.

De larven leven in Toorts-soorten zoals Stalkaars Verbascum densiflorum en Zwarte Toorts Verbascum nigrum.