Torenkopje

Savignya frontata
Het Torenkopje Savignya frontata is een bodembewonende dwergspin. Deze spin komt vooral voor in natte weilanden en meersen met een open karakter en een korte grasmat.

De soort vertoont een voorkeur voor begraasde weilanden en hooiweiden die in de winter plas-dras staan of zelfs helemaal overstromen.