Torenkruid

Arabis glabra
Het Torenkruid Arabis glabra komt voor op stikstofrijke hellingen aan bosranden, op een zonnige, kalkhoudende, lemige en droge bodem. Soms vinden we deze plant op droge stenige plaatsen, zoals langs spoorwegen.

Deze plant draagt witte of gele bloemen, die bloeien in juni en juli in trossen. De bladeren zijn pijlvormig of veervormig ingesneden.