Tormentil

Potentilla erecta
De Tormentil Potentilla erecta is een plant die groeit in bossen, heidegebieden, weiden, bermen, op modderige plaatsen en moerassen, in duinen en op schrale graslanden. De groeiplaatsen zijn kalkarm, voedselarm, zandig tot zandlemig, soms venig met schrale vegetaties.

Tormentil verkiest zonnige plekken die in de zomer meestal droog, maar gedurende de rest van het jaar redelijk vochtig kunnen zijn.  

Deze plant wordt 10 tot 30 cm hoog en bloeit van mei tot augustus met gele boterbloemachtige bloemen die voorzien zijn van 4 kelk- en kroonbladeren.

De bloemen blijven bij slecht weer gesloten en bestuiven dan zichzelf.

De vruchten zijn klein en stevig. De stengels komen uit een bladrozet, dat vaak reeds verwelkt vooraleer de bloemen verschijnen. De bovenste zittende bladeren hebben 3 blaadjes en 2 bladachtige steunblaadjes.   

De plant bezit een wortelstok.

Het is één van de waardplanten van de Aardbeivlinder Pyrgus malvae.

Wanneer de groeiplaatsen té voedselrijk worden, verdwijnt de plant. De achteruitgang is vermoedelijk te wijten aan vermesting en verdroging van de groeiplaatsen.