Tractorwieltje

Gyraulus crista
Het Tractorwieltje Gyraulus crista is een slak met een cirkelvormige schelp.

De schelp is aan één kant breed genaveld (ongeveer 1/3 van de diameter). De mondopening ligt tegen de voorlaatste winding aan, volledig buiten het vlak van deze laatste. Het oppervlak is meestal fijn gestreept, soms met zeer duidelijke ribben. De soort bereikt een diameter van 4 mm.

We kunnen het Tractorwieltje aantreffen in stilstaand of zwak stromend en meestal plantenrijk water. Deze soort verdraagt geen periodiek droogvallen.