Trage wegen

Trage wegen zijn wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze omvatten een verzameling van kerkwegels, veldwegjes en kleine doorsteekjes die een veilig alternatief vormen voor de zwakke weggebruikers. Veel van deze wegen zijn niet meer zichtbaar, overgroeid, afgesloten of ingepalmd. Deze voetwegen zouden door de overheid moeten aangeduid worden met een bordje “publieke voetweg”.

Onverharde voetwegen hebben een belangrijke ecologische functie. Het zijn immers routes waarlangs verschillende dieren (onder meer Vos, Hermelijn, Wezel en muizensoorten) zich verplaatsen. Ze zijn ook een noodzaak voor bepaalde insecten zoals zandbijen. De randbegroeiing wordt graag bezocht door vogels die er schuilplaatsen, voedsel en zangposten vinden.

Deze voetwegen zijn dus trekroutes, voedselbron en schuilgelegenheid en dus een essentiële schakel in de natuur.  Het verharden van de voetwegen betekent een ernstige aantasting van de natuurwaarde ervan.