Traliestinkzwam

Clathrus ruber
De Traliestinkzwam Clathrus ruber is een buikzwam die groeit op voedselrijk of lemig zand, vaak op houtsnippers of vermolmd hout in wegbermen en loofbosranden. Hij komt ook voor in sier- en moestuinen, erven en andere sterk door de mens beïnvloede standplaatsen, vaak in de nabijheid van exotische gewassen. Het is een saprotrofe soort.

De zwam heeft bolvormige, tralie-achtige structuren die naargelang de leeftijd koraalrood of oranje gekleurd zijn. Aan de binnenzijde steekt stinkend, donkergroen sporenhoudend slijm.

De zwam is een warmteminnende, zeldzame soort.