Transitie

De term “transitie” slaat op ingrijpende veranderingen. In de ecologie duidt de term op ingrijpende veranderingen die noodzakelijk worden doordat de mens botst op economische en ecologische grenzen.

De noodzaak tot transitie dringt zich onder meer op door de stijgende olieprijzen, de eindigheid van grondstoffen en de klimaatverandering.

In het verleden kende de mens reeds een aantal transities, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de windkracht in de scheepvaart door stoom of het vervangen van kolen door gas.

Een voorbeeld van een transitie die vandaag noodzakelijk is geworden is de transitie naar duurzame energie. Het leveren van elektriciteit door fossiele brandstoffen en kernenergie geeft heel wat problemen.

Biomassacentrales kunnen enkel als duurzaam bestempeld worden als de biomassa plaatselijk wordt gewonnen (maaisel bijvoorbeeld). Wanneer men de biomassa moet importeren en vooral wanneer de geïmporteerde biomassa afkomstig is van ecologisch waardevolle bossen waarbij volledige bomen in “biomassa” worden omgezet, heeft dit een nefaste impact op de biodiversiteit en een hogere netto koolstofdioxide-uitstoot als gevolg.  

De mens zal resoluut moeten kiezen voor hernieuwbare energie, zoals onder meer windmolenparken, passiefhuizen en zonnepanelen.

Golfslagenergie (energie uit de golven van de zee) bijvoorbeeld is stabieler en voorspelbaarder dan andere hernieuwbare energiebronnen als windenergie en zonne-energie. Zaak is dus omde productie te optimaliseren om te gaan naar marktconforme prijzen. Dan kan er een aanzienlijk aantal Gigawatt elektriciteit uit de golven gewonnen worden.  

Voor die omschakeling zijn niet alleen innovaties van systemen noodzakelijk; ook veranderingen in mentaliteit en wetgeving zijn noodzakelijk.

De transitie die op heden noodzakelijk is geworden zit nu (2023) nog maar in haar kinderschoenen.