Translocatie

Translocatie is het verplaatsen van soorten.

Het is een beheermaatregel waarbij individuen van soorten of zaden actief worden verplaatst van gebied A naar gebied B met de bedoeling om (meta)populaties te doen overleven in afwachting van de realisatie van grotere leefgebieden of meerdere kleine gebieden dicht bij elkaar.

Met translocatie wordt eigenlijk tijd gekocht om tot een meer duurzame oplossing te komen.