Trechtertaaiplaat

Panus conchatus




De Trechtertaaiplaat Panus conchatus is een saprotrofe zwam.

Hij veroorzaakt witrot op stammen en stronken van oude loofbomen (Beuk, Berk-soorten, Eik-soorten) in loofbossen, stadsparken, kerkhoven en lanen op min of meer voedselrijke bodems.