Trekgat

Een watergat dat wordt gevormd door het uitbaggeren (trekken) van veen.