Trekrus

Juncus squarrosus
De Trekrus Juncus squarrosus groeit in vochtige heiden en op vochtige plaatsen in bossen op een vochtige, voedselarme en tamelijk zure bodem.

De bruine of groene grasbloemen zijn van juni tot augustus te zien. De bladeren zijn dik, stijf en lijnvormig en hebben aan de bovenkant een witte middennerf.