Trichinellosis

Trichinellosis is de langst bekende parasitaire zo├Ânose. De aandoening komt wereldwijd voor en wordt veroorzaakt door rondwormen behorende tot het genus Trichinella.

Het is een voedseloverdraagbare aandoening, afkomstig van besmet varkens- of paardenvlees of wild. Klachten van een Trichinella-infectie bij mensen bestaan onder meer uit buikpijn, diarree, koorts, oedeem, jeuk, bindvliesontsteking, bloedingen onder de nagels en chronische spierpijn. Er kunnen hart-, ademhalingsklachten en hersenverschijnselen voorkomen.

Een dodelijke afloop komt weinig voor, maar is niet uitgesloten. Naast paardenkarkassen worden tegenwoordig alle varkenskarkassen, die in de EU-slachthuizen geslacht worden, onderzocht op de aanwezigheid van Trichinella. De parasiet blijkt evenwel wel voor te komen in wild, namelijk bij de Vos Vulpes vulpes en vooral het Wild Zwijn Sus scrofa.