Moerashaaroogkever

Trichocellus placidus
De Moerashaaroogkever Trichocellus placidus is een soort van vochtige graslanden.

Men vindt de soort onder meer in dichte vegetaties met Pijpenstrootje Molinia caerulea.

Heide die vergrast met Pijpenstrootje wordt meer geschikt voor vochtminnende soorten dan voor de xerothermofiele (droogte- en warmteminnende) soorten die normaal gezien kenmerkend zijn voor heidegebieden.