Trilveen

Begroeiing waarbij het aspect gewoonlijk bepaald wordt door mossen evenals door Draadzegge Carex lasiocarpa en/of

Ronde Zegge Carex diandra, en die bij betreding onder de voeten golft.

De vorming van trilveen is een belangrijk stadium in het proces van verlanding. Trilveen vormt een soort drijvend tapijt dat nog maar net (of net nog niet) beloopbaar is en zich kenmerkt door orchideeën zoals de Groenknolorchis Liparis loeselii en de Veenmosorchis Malaxis paludosa.

Alleen bij zuiver, helder water kan deze verlandingsfase op gang komen.