Trompetmotje

Alabonia geofrella
Het Trompetmotje Alabonia geoffrella is een zeer zeldzame micro-nachtvlinder.

De rupsen leven in dood hout van onder meer Hazelaar Corylus avellana en in dode stengels van onder meer Braam Rubus fruticosus.