Trosbosbes

Vaccinium corymbosum
De Trosbosbes Vaccinium corymbosum is een invasieve exoot die verwildert in onze natuur. Deze plant komt vooral voor in veengebieden.

De plant is afkomstig uit Noord-Amerika en werd in de twintigste eeuw geïntroduceerd in kwekerijen (voor blauwe bessen). De soort werd er gekruist met de soort Vaccinium angustifolium.

De bloemen worden bestoven door onder meer hommels. Er treedt ook zelfbestuiving op. De bessen worden 1 tot 2,5 cm groot en zijn eetbaar. De zaden worden verspreid via vogels. De plant vermeerdert zich ook door middel van uitlopers (vegetatieve verspreiding).

Deze plant groeit het best in veenmoerassen, natte heide, langs vennen en in bossen met Grove Den Pinus sylvestris.

De soort is zeer concurrentiekrachtig in veengebieden waar de plant inheemse soorten verdringt.