Trosdravik

Bromus racemosus
De Trosdravik Bromus racemosus is een zeldzame plant van graslanden en wegbermen. Deze soort groeit op vochtige tot natte, kleiige, iets voedselrijke grond.

De plant bloeit in mei en juni met een tros- of pluimvormige bloeiwijze van groene grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig.  

Deze plant reageert gunstig op een lichte bemesting of winterse overstromingen met voedselrijk water.