Troskalknetje

Badhamia utricularis
Het Troskalknetje Badhamia utricularis is een slijmzwam die voorkomt op dood hout en schors. De zwam ziet eruit als een mini-druiventros.