Tuimelaar

Tursiops truncatus
De Tuimelaar Tursiops truncatus is in Vlaanderen een zeer zeldzame soort.

Deze dolfijn bereikt een lengte van 3,60 m. Hij heeft een sikkelvormige hoge rugvin en een korte, kenmerkende flesvormige neus. De bovenkant is leiblauw tot grijs. Hij springt soms metershoog boven het water uit. Hij gebruikt verschillende geluiden ter communicatie en echopeiling.

Paring, bevruchting, geboorte en zoogtijd spelen zich onder water af.  De Tuimelaar voedt zich bij voorkeur met vissen.

Waterverontreiniging, overbevissing en sterfte door verdrinking in visnetten vormen bedreigingen voor deze soort. De soort is ook gevoelig voor onderwatergeluiden en -trillingen. Een combinatie van een beperkte vestigingscapaciteit en het zeer verspreide voorkomen van kleine populaties vergroot de kans op genetische verarming en verdwijnen.