Tuinbladsnijder

Megachile centuncularis
De Tuinbladsnijder Megachile centuncularis is een zeer algemene bij die behoort tot de behangersbijen.

De bij meet 8 tot 12 mm en vliegt in 1 of soms 2 generaties van mei tot september.

Het vrouwtje heeft op tergieten 2 tot 4 aan de achterranden smalle randjes van witte haren. Op tergieten 2 en 3 zijn deze bandjes breed onderbroken. De buikschuier is oranje.

Het mannetje heeft duidelijke witte haarbandjes op de achterranden van tergieten 2 en 3.

Deze bij gebruikt holle ruimtes en stengels van Roos-soorten Rosa species, Riet Phragmites australis, Koningskaars Verbascum thapsus en Braam Rubus fruticosus als nestplaats. De bij gebruikt ook kunstnesten en heeft hierbij een voorkeur voor gangen met een diameter van 6 mm. Soms wordt een nestgang gemaakt tussen het plaveisel in de stad.

Het kan een gast zijn in een bijenhotel.  

De bij sluit de nestplaats af met uitgesneden bladstukjes die ze haalt bij Roos-soorten Rosa species, Sleedoorn Prunus spinosa of Gewone Es Fraxinus excelsior.

De bij overwintert als prepop.   

Het is een typische soort van kapvlakten, bosranden en stedelijke gebieden (cultuurvolger).

Behangersbijen houden bij het bloembezoek het achterlijf vaak kenmerkend omhoog gekruld. Dit achterlijf is aan de bovenkant enigszins afgeplat. Ze vervoeren de stuifmeelkorrels met behulp van een buikschuier.

Deze soort heeft als koekoeksbijen de Gewone Kegelbij Coelioxys inermis en de Slanke Kegelbij Coelioxys elongata en waarschijnlijk ook de Duinkegelbij Coelioxys mandibularis.