Tuinhommel

Bombus hortorum
De Tuinhommel Bombus hortorum is een algemeen voorkomende, zwart behaarde hommel. De koningin meet tot 22 mm; de werkster tot 16 mm en het mannetje tot 15 mm.

De koningin heeft een lang gezicht. De kop is zwart behaard. De kraag en de middenband van het borststuk zijn heldergeel. Een tweede middenband loopt over het laatste deel van het borststuk en de eerste tergiet van het achterlijf.

De achterlijfspunt is wit.

Het mannetje heeft zeer lange antennes. Het gezicht is zwart behaard (soms met weinig gele haartjes). Er is een zwart haartoefje zichtbaar op de kaken.

Melanisme komt vaak voor bij deze soort, waarbij vooral de gele banden grotendeels tot geheel verdwijnen.

Deze hommel is voorzien van een zeer lange tong.

Deze soort maakt een nest in zowat alle holtes, zowel boven- als ondergronds en kan in allerlei biotopen worden aangetroffen, ook in de stedelijke omgeving.

Het is een polylectische soort (zoekt nectar en stuifmeel op verschillende planten). Door het bezit van een zeer lange tong zal deze hommel vooral bloemen met lange bloembuizen bezoeken.

Wilde Kamperfoelie Lonicera periclymenum wordt vrijwel uitsluitend door deze hommel bezocht. De Tuinhommel is één van de weinige soorten die deze plant effectief kan bestuiven.

De hommel vliegt ook vaak op Witte Dovenetel Lamium album, Gewone Smeerwortel Symphytum officinale, Gele Lis Iris pseudacorus, Gewoon Vingerhoedskruid Digitalis purpurea en Rode Klaver Trifolium pratense. In graslanden wordt vaak de Grote Ratelaar Rhinanthus angustifolius bezocht.  

De soort is te zien van begin maart tot eind september.  

Deze hommel vormt kolonies van 50 tot 120 individuen.

Als koekoekshommel is de Lichte Koekoekshommel Bombus barbutellus bekend.