Tuinmaskerbij

Hylaeus hyalinatus
De Tuinmaskerbij Hylaeus hyalinatus is een zeer algemeen voorkomende kleine bij die 5 tot 7 mm lang wordt. Deze bij lijkt op een graafwesp.

Het vrouwtje is zwart en heeft een lichtgele tekening op de kop, het borststuk en de poten. De bij heeft weinig beharing.

Het mannetje heeft een aaneengesloten geel-wit masker op de kop.

De bij is van begin mei tot eind september te zien in verschillende biotopen, zoals tuinen, parken en wegbermen, ook in het stedelijke gebied. De soort vertoont een voorkeur voor ruderale begroeiingen.  

Deze soort bezoekt allerlei soorten bloemen. Ze heeft een korte tong en kan dus diepgelegen nectar niet bereiken.

De bij bezoekt onder meer de bloemen van Akkerdistel Cirsium arvense, Boerenwormkruid Tanacetum vulgare, Braam Rubus fruticosus, Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium, Grijskruid Berteroa incana, Muurpeper Sedum acre, Wilde Peen Daucus carota, Wilde Reseda Reseda lutea en Zevenblad Aegopodium podagraria.

Het stuifmeel en de nectar worden vervoerd naar het nest, dat zich in holle plantenstengels of in vraatgangen van andere insecten bevindt. De bij maakt ook gebruik van kunstmatige nestgelegenheid (boorgaten met een diameter van 3 tot 4 mm). In het stedelijke gebied worden ook allerlei spleten en gaten in muren en rieten daken of matten benut om het nest te bouwen. De broedcellen worden van elkaar gescheiden door dunne tussenschotjes geproduceerd door middel van een kliersap. Door middel van dezelfde kliersappen wordt het nest ook afgesloten.