Tuinschallebijter

Carabus nemoralis
De Tuinschallebijter Carabus nemoralis is een achteruitgaande kever die kan worden gezien in de meest uiteenlopende biotopen, maar vooral in lichte bossen en op beschaduwde plaatsen zoals kruidenrijke graslanden. Hij wordt ook in dichte vegetaties met Pijpenstrootje Molinia caerulea gevonden. Hij meet tot 28 mm, met een gemiddelde van 23 mm. Het is een kortvleugelige (brachyptere) soort maar wel een goede loper.

De bruinig groene dekschilden zijn bedekt met fijne richels en rijen opvallende putjes. Ook het halsschild is bruinig groen.

De dekschilden en het halsschild zijn meestal violet afgerand.

Hij is zowel dag- als nachtactief. Hij voedt zich met slakken en insectenlarven. De kever houdt een zomerrust en komt pas in de nazomer weer te voorschijn.  

De kever vertoont in enkele streken een uitgesproken voorkeur voor bossen en kan al in februari-maart actief worden. In muizenarme jaren kan hij op dat moment een belangrijke prooi vormen voor de Bosuil Strix aluco.