Turbiditeit

Turbiditeit is de mate van helderheid van het water. Deze helderheid wordt beïnvloed door de hoeveelheid zwevende deeltjes zoals kleideeltjes en ééncellige algen en zoöplankton.

Een hoge troebelheid zorgt voor een lage helderheid en heeft meestal tot gevolg dat de ondergedoken waterplanten afsterven door lichtgebrek.