Turfsnelloper

Agonum ericeti
De Turfsnelloper Agonum ericeti is een kortvleugelige (brachyptere) loopkever die gemiddeld 7,5 mm meet.

De grootste bedreigingen voor deze soort vormen verdroging van de leefgebieden, namelijk natte heide en hoogveengebieden en isolatie als gevolg van de versnippering. Vooral de veenwinning heeft in West-Europa gezorgd voor een afname van geschikte leefgebieden voor deze soort.

Een verbinding van geschikte leefgebieden en een aanpak van de oorzaken van verdroging zijn voor deze soort van groot belang.