Turkse Tortel

Streptopelia decaocto
De Turkse Tortel Streptopelia decaocto is in tegenstelling tot de Zomertortel Streptopelia turtur een standvogel in Vlaanderen. Deze duif meet tot 28 cm.

De soort heeft grijzige bovendelen, een zwarte nekring, een zeer lange staart en donkere vleugeluiteinden. De duif komt sedert het midden van vorige eeuw in West-Europa voor en is bij ons een algemene soort geworden. Het doordringend gekoer is reeds vroeg in de morgen te horen als “roe-koé-koe”.

Deze duif zoekt vaak graanopslagplaatsen op.  

Het vrouwtje legt 3 tot 4 keer per jaar, tussen maart en oktober, 2 eieren in een nest dat wordt gebouwd in bomen of op gebouwen.

Bij verstoring wordt een nieuw broedsel geproduceerd. De jongen leiden een zwervend bestaan en kunnen reeds op een leeftijd van 3 maanden zelf een legsel voortbrengen.