Twaalfvleklieveheersbeestje

Vibidia duodecimguttata
Het Twaalfvleklieveheersbeestje Vibidia duodecimguttata is een zeer zeldzame kever.

Sinds 2015 is er een toename van het aantal waarnemingen in Vlaanderen. Deze warmteminnende soort zal waarschijnlijk door het warmer worden van het klimaat verder naar het noorden oprukken en zich op termijn ook in Nederland vestigen.

Hij kan van begin maart tot midden november worden gezien op open, zonnige plekken in bossen, waar hij leeft op tal van bomen en struiken.

De imago voedt zich met meeldauwschimmels; de larven eten bladluizen.

De kever overwintert - alleen of groepsgewijs- in de strooisellaag.