Tweecellige Koekoeksspinnendoder

Evagetes dubius
De Tweecellige Koekoeksspinnendoder Evagetes dubius is een kleine spinnendoder van 4 tot 7 mm lang.

Het is een tamelijk algemene wesp die in 2 generaties vliegt van begin mei tot eind oktober op warme zand- en kalkhellingen, heidevelden en kust- en rivierduinen.

Deze kleptoparasitaire wesp heeft als gastheren de Tweetandzandspinnendoder Arachnospila minutula, de
Eentandzandspinnendoder Arachnospila spissa en de Roodzwarte Borstelspinnendoder Anoplius viaticus.

Deze wesp dringt het nest van de gastheer binnen, verwijdert het ei van de gastheer en legt zelf een ei bij de in het nest aanwezige prooi (spin).