Tweedoornige Schildwants

Picromerus bidens
De Tweedoornige Schildwants Picromerus bidens, ook Tweetandschildwants genoemd, is een wants met een lengte tot 13 mm. Deze schildwants is bruin met een koperglans. Het halsschild loopt recht naar achteren van de kop weg en eindigt langs weerszijden in een scherpe doorn. Het scutellum heeft een geel uiteinde. De antennes zijn oranje.

Deze wants komt van juli tot oktober talrijk voor in lage bosjes op vochtige plaatsen, waar hij zich voedt met andere insecten, vooral rupsen en bladwesplarven. De eitjes worden in het voorjaar gelegd. De larven zijn in juli-augustus volgroeid.  

Deze wants overwintert als ei of larve.