Tweekleurig Gitje

Cheilosia albipila
Het Tweekleurig Gitje Cheilosia albipila is een tamelijk groot gitje (8 tot 12 mm). De grondkleur van het borststuk is glanzend zwart; het achterlijf glanst minder. Hierdoor geeft deze zweefvlieg een tweekleurige indruk.

Deze zweefvlieg is van half maart tot half mei te zien in vochtige loofbossen en stadsparken, waar de vlieg een voorkeur vertoont voor vroegbloeiende struiken en bomen zoals Sleedoorn Prunus spinosa en Wilg-soorten Salix species in bosranden op de overgang naar grasland en rietlanden met distels.

De eitjes worden afgezet op verschillende distelsoorten, zoals bijvoorbeeld Kale Jonker Cirsium palustre. De larve houdt zich vooral op nabij de wortels of op de stengels tot op een hoogte van 30 cm. De meeste larven kruipen vanaf de tweede helft van juni in de grond om te verpoppen, al blijven sommige op de planten tot eind augustus.