Tweekleurige Koekoekshommel

Bombus bohemicus
De Tweekleurige Koekoekshommel Bombus bohemicus is een vrij zeldzame hommel.

Het vrouwtje heeft een brede, lichtgekleurde kraag op het borststuk. Het achterlijf heeft witte haren op tergiet 3. Vaak is er een zwakke middenband over de voorhoeken van tergiet 1 en de achterrand van het borststuk.

Het mannetje is tamelijk lang behaard. De kraag is lichtgeel gekleurd. Er is een duidelijke middenband die doorloopt over de achterkant van het borststuk. Het mannetje heeft soms een gele achterlijfspunt.

Aan de voorzijde van de witte beharing zijn er soms kleine, gele haarbosjes.

Deze hommel lijkt sterk op de Grote Koekoekshommel Bombus vestalis.


Het vrouwtje meet tot 26 mm; het mannetje tot 18 mm.

De vrouwtjes vliegen vooral van april tot eind juni; de mannetjes van half juli tot eind augustus.


Deze hommel parasiteert bij de Veldhommel Bombus lucorum en waarschijnlijk ook bij de Wilgenhommel Bombus cryptarum en de Grote Veldhommel Bombus magnus.

Bij het binnendringen van het nest van de gastheer doodt het vrouwtje zowel de werksters die haar aanvallen als de koningin van het gastheernest. De koekoekshommel zal ook niet toestaan dat de werksters darren kweken, want ook de darren worden door de koekoekshommel geproduceerd. In het aangevallen nest worden alleen nieuwe koekoekshommelkoninginnen geboren, geen werksters en darren, die uit onbevruchte eitjes worden geboren. De paring gebeurt in de eerste weken daarna. De koninginnen overwinteren solitair en starten in het voorjaar een nieuwe cyclus.

Deze hommel komt in vrijwel alle landschappen voor. In het stedelijke gebied is dit één van de meest algemene koekoekshommels. De vrouwtjes zijn vaak op Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Wilg-soorten Salix species, Hondsdraf Glechoma hederacea, Gewone Brunel Prunella vulgaris, Kruipend Zenegroen Ajuga reptans, Wilde Marjolein Origanum vulgare, Grote Tijm Thymus pulegioides en Blauw Kattenkruid Nepeta racemosa te vinden.

De mannetjes ziet men vaak op Groot Streepzaad Crepis biennis, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, Schermhavikskruid Hieracium umbellatum, Vertakte Leeuwentand Scorzoneroides autumnalis, Gewone Dophei Erica tetralix en Struikhei Calluna vulgaris.