Tweekleurige Tandvlinder

Leucodonta bicoloria
De Tweekleurige Tandvlinder Leucodonta bicoloria is een nachtvlinder.

De vlinder bewoont bossen met volgroeide Berk-soorten Betula species die de rupsen als waardplant gebruiken.

De vliegtijd loopt van eind april tot half juli in één generatie.